Social communication as the interdisciplinary area: views of Juzeph Podguretsky

2017;
: pp 154-165
1
ВНЗ Інститут реклами

The aim of the study was to determine the role and place of the theoretical views of Jozef Podgurecki in the general theory of social communications.

Suggesting an analysis of social communication, J. Podguretsky never proved his logical reference to her interdisciplinary nature, but remained on the position of a psychologist, analyzing the ideas of cognitive imbalances, introversion, extraversion, empathy, ingratiation, transgression, and Machiavellianism.

The conducted research led us to the conclusion that the researcher Y. Podguretsky declares the interdisciplinary nature of social communication, but proves his declaration, referring to psychological terms and concepts (for example, the researcher considers the defining factors of social communication concept of "converse" and "communication"; suggests to isolate such determinants of social communication, such as: regulatory functions of consciousness, cognitive balance, processes of assimilation and contrast, settings as elements of the structure of consciousness, etc.); Yu. Podguretsky in his arguments in favor of proving the idea of the interdisciplinary nature of the study of social communication refers to the theories, which are examined by leading psychologists of the world (for example, Leon Festinger - author of the theory of cognitive imbalance, F. Heider, who created the productive theory of the stability of installations, changes in settings and interpersonal perception, suggesting an analysis of social communication, Y. Podguretski did not prove his logical reference to its interdisciplinary nature, but remained at positions a psychologist, and more - didactic pedagogue, who fragmentarily (unsystematically) discusses the ideas of cognitive imbalance, introversion, extraversion, empathy, intermigration, transgression, macchiastasis, etc .;

Perspectives for further research are to examine in depth and in more detail the works of Yu. Podguretsky, written by him in the last 5-10 years, which, in our opinion, will enable either to confirm or to refute our conclusions.

1. Goroviy V. Sotsíalní ínformatsíyní komuníkatsíí, íkh napovnennya í resurs / NAN Ukraí̈ni, Nats. b-ka Ukraíni ím. V. Í. Vernadskogo; nauk. red. L. A. Dubrovína. – K., 2010. – 230 s.

 2. Dridze T. M. Tekstovaya deyatelnost v strukture sotsialnoy kommunikatsii. – M.: Nauka, 1984.  

3. Dridze T. M. Sotsialnaya kommunikatsiya kak tekstovaya deyatelnostv semiosotsiopsikhologii // Obshchestvennyye nauki i sovremennost. – 1996. – № 3.

4. Ílganaêva V. Sotsíalna komuníkatsíya yak obêkt teoretizatsíí / V. Ílganaêva // Fílosofíya lyudskogo spílkuvannya: fílosofíya, psikhologíya, sotsíalna komuníkatsíya. – 2009. – №1. – S. 60–67.  

5. Ílganaêva V. Bíblíotechna osvíta: nova paradigma rozvitku / V. Ílganaêva. – K.: Red. zhurn. Bíblíot. vísnik, 1996. – 253 s.

6. Ílganaêva V. O. Teoríya sotsíalnikh komuníkatsíy na shlyakhu fundamentalízatsíí medía-znannya / V. Ílganaêva // Sotsíalní komuníkatsíí: rezultati doslídzhen–2013 : kol. monografíya. – U 3-kh t. – T. 1 : Teoríya ta ístoríya sotsíalnikh komuníkatsíy [nauk. red. O. M. Kholod]. – K.: KNUKíM, 2014. – S. 5–44.

7. Kurban O.V. Sotsíalní komuníkatsíí v robotakh ukraínskikh doslídnikív [Yelektronniy resurs] / O. V. Kurban // Ínformatsíyne suspílstvo. – Vip. 11. – 2010. – síchencherven. – Rezhim dostupu: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 1044/1/O.Kurban_ SKRUD_GI.pdf (data zvernennya – 30.01.2017).

8. Kurban O. V. Sotsíalna komuníkatsíya v sistemí suchasnogo naukovogo znannya [Yelektronniy resurs] / O. V. Kurban // Ínformatsíyne suspílstvo. –

No. 10. – 2009. – S. 64–66; takozh div.: Rezhim dostupu: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 1045/1/O.Kurban_SKSSNZ_GI.pdf (data zvernennya – 31.01.2017).

9. Podguretski Y. U. Sotsialnaya kommunikatsiya / Y. U. Podguretski. – M.: Gelios ARV, 2006. – 160 s.

10. Pocheptsov G. G. Sotsíalní komuníkatsíí í noví komuníkativní tekhnologíí / Pocheptsov G. G. // Komuníkatsíya. – 2010. – № 1. –

S. 19–26.

11. Pocheptsov G. Sotsiokommunikatsii i sotsiosistemy [Yelektronniy resurs] / G. Pocheptsov. – Rezhim dostupu: http://psyfactor.org/lib/socio8.htm (data zvernennya: 8.06.2016). – Nazva ê yekranu.

12. Rízun V.V. Do pitannya pro sotsíalnokomuníkatsíyniy pídkhíd u nautsí / Rízun V.V. // Komuníkatsíya. – 2010. – № 1. – S. 35–36.  13. Rízun V. V. Nacherki do metodologíí

doslídzhensotsíalnikh komuníkatsíy / Rízun V.V. // Svít sotsíalnikh komuníkatsíy. – 2011. – T. 1. – s. 7,

13. Sokolov A. V. Obshchaya teoriya sotsialnoy kommunikatsii / Sokolov A.V. – SPb. : Izdatelstvo Mikhaylova, 2002. – 449 s.

14. Sokolov A. V. Obshchaya teoriya sotsialnoy kommunikatsii: ucheb. posob. / A. V. Sokolov. – SPb.: Izd-vo Mikhaylova V. A., 2002. – s. 450.

15. Sotsialnyye kommunikatsii (teoriya, metodologiya, deyatelnost) : slovar-spravochnik [avt.-sost. V.A. Ilganayeva]. – Kharkov : KPGorodskaya tipografiya, 2009. – S. 296–297.

16. Kholod O.M. Sotsíalní komuníkatsí : sotsío- ta psikholíngvístichniy analíz : navch. posíb. / Kholod O.M. – Lvív : PAÍS, 2011. – S. 35.

17. Kholod O. M. Spetsifíka tlumachennya termínasotsíalní komuníkatsíí // Zhurnalístika v píarí ta píar u zhurnalístitsí / Uporyadn. V. F. Ívanov, O. S. Dudko. – K.: Gramota, 2010. – S. 278–279.

18. Kholod O. M. Sotsíalní komuníkatsíí yak ponyattya v naukovíy galuzí Sotsíalní komuníkatsíí / O. M. Kholod // Ínmutatsíya suspílstva v gípermarketí svídomostí: u 3-kh t. – T. 3: Ínmutatsíya suchasnogo suspílstva: monografíya. – K. : KiMU, 2012. – S. 213–222.

19. Kholod O. M. Transgresivna tendentsíya rozvitku sotsíalnikh komuníkatsíy u teorííValentini Ílganaêvoí / O. M. Kholod // Derzhava ta regíoni. Ser: Sotsíalní komuníkatsíí. – № 1. – 2017. – (u drutsí).

20. Sharkov F.I. Istoki i paradigmy issledovaniy sotsialnoy kommunikatsii / Sharkov F.I. // Sotsiologicheskiye issledovaniya. – 2001. – № 8. – S. 52–61.

21. Yablonovska N. V. TermínSotsíalní komuníkatsíí, abo shcho ê spílnogo mízh merezhami pídzemnogo mískogo gospodarstva ta zhurnalístikoyu? // Zhurnalístika v píarí ta píar u zhurnalístitsí / Uporyadn. V. F. Ívanov, O. S. Dudko. – K.: Gramota, 2010. – S. 185–187.

22. Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance, 1957.

23. Koncepcja transgresyjna człowieka : analiza psychologiczna, PWN, Warszawa, 1987, s. 50–67, 77, 140–142. 23. Machiavelli N. Ksiaze, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wroclaw, 1979, s. 46–47.

24. Olszewska-Kondratowicz A. Studia Psychologiczne, t. 15, 1975, s. 85–87, 94–95.  35. Osobowocz a spoleczne zachowanie sie ludzi, red. J. Reykowski, KiW, Warszawa, 1980, s. 296, 417. 26. Sillamy N. Slownik psychologii, Katowice, 1995, s. 68.