27–29 вересня 2012 року


ХII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

СловоСвіт 2012

Львів, Україна

ХII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», 27–29 вересня 2012 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Український термінологічний центр Америки (США і Канади)

 

4 секції:

1.  Теоретичні засади термінознавства

2.  Лексикографія та міжмовні зв’язки

3.  Термінологія природничих знань

4.  Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

122 (2)

5

23

28

3

5

13

36

7

14

Усього – 21

Усього – 57

 

Усього доповідей: 95

Опубліковано: 88 статті

 

Вінниця   Вінницький фінансово-економічний університет

Дніпропетровськ   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Донецьк   Донецький національний медичний університет

Дрогобич   Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Дубно   Дубенський коледж культури та мистецтв

Запоріжжя   Запорізький національний технічний університет

Київ   Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, Інститут української мови НАН України, Інститут фізики НАН України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародне Енциклопедичне Бюро з Фізики, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Національний університет фізичного виховання і спорту України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Український науково-дослідний Інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»

Кіровоград   Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Луганськ   Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Луцьк   Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет

Львів   Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладних проблем механіки й математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львівська комерційна академія, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національний лісотехнічний університет України, Львівський університет фізичної культури

Миколаїв   Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Одеса   Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська державна академія холоду, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Полтава   Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

Рівне   Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський державний гуманітарний університет

Слов’янськ   Слов’янський державний педагогічний університет

Тернопіль   Тернопільський національний економічний університет

Харків   Інститут транспорту газу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Черкаси   Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Білорусь   Гомельський державний технічний університет імені П. В. Сухого, м. Гомель

США   м. Міннеаполіс