Діагностика форми поперечного перерізу корпусів обертових агрегатів безконтактними методами

2012;
: pp. 118 - 120
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
3
Lviv Polytechnic National University

It is proposed to execute control of transverse cutting form and linearity of geometrical axis of rotary kilns’ frame by electronic devices. Use of them enhance operativeness and accuracy of measurement.

1. Кузьо І.В., Мороз О.І., Красюк О.П., Шевченко Т.Г., Марченков О.І. Спосіб визначення відхилень від прямолінійності осі корпуса обертової печі. Патент на винахід 87217. Україна МПК F27В7/00 // Кузьо І.В., Мороз О.І., Красюк О.П., Шевченко Т.Г., Марченков О.І. (Україна). Заяв. 16.11.2007 р. № 200712732. Опубл. 25.06.2009, Бюл. 12. 2. Кузьо І.В., Шевченко Т.Г. Расчёт и контроль установки агрегатов непрерывного производства. — Львов: Вища шк., 1987. — 176 с. 3. Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. // Т.Г. Шевченко, С.Г. Хропот, В.П. Пивоваров, А.А. Игнатов, В.Ф. Меньшиков / под ред. Т.Г. Шев- ченко. — М.: Министерство металлургии СССР, 1991. — 214 с.