Діагностика форми поперечного перерізу корпусів обертових агрегатів безконтактними методами

2012;
: cc. 118 - 120
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано виконувати контроль форми поперечного перерізу та прямо- лінійності геометричної осі корпусів обертових агрегатів електронними приладами. Їх застосування підвищує оперативність та точність вимірювань.

1. Кузьо І.В., Мороз О.І., Красюк О.П., Шевченко Т.Г., Марченков О.І. Спосіб визначення відхилень від прямолінійності осі корпуса обертової печі. Патент на винахід 87217. Україна МПК F27В7/00 // Кузьо І.В., Мороз О.І., Красюк О.П., Шевченко Т.Г., Марченков О.І. (Україна). Заяв. 16.11.2007 р. № 200712732. Опубл. 25.06.2009, Бюл. 12. 2. Кузьо І.В., Шевченко Т.Г. Расчёт и контроль установки агрегатов непрерывного производства. — Львов: Вища шк., 1987. — 176 с. 3. Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. // Т.Г. Шевченко, С.Г. Хропот, В.П. Пивоваров, А.А. Игнатов, В.Ф. Меньшиков / под ред. Т.Г. Шев- ченко. — М.: Министерство металлургии СССР, 1991. — 214 с.