Закономірності формоутворення та методичні похибки профілювання у радіально-коловому методі нарізання глобоїдних черв’ячних коліс

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The regularities of formation and developed according to the calculation methodology errors of the made teeth profiles in radial-circular manner making hloboyidnyh worm wheels with radial serve.

1. Патент України №73550: МПК7 B23P15/14: Благут Е.М. Спосіб нарізки зубчастих коліс синусоїдальної передачі Благута. Бюл. № 8, 2005 р. 2. Грицай І.Є., Литвиняк Я.М. Нарізання глобоїдальних черв’ячних коліс дисковим інструментом в умовах обкочування. Зб.: "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях". - Материалы девятой ежегодной Промышленной конференции. - 9–13 февраля 2009 г., п. Славск, Карпаты. Киев: ІНТТ. - 2009. – C. 97 - 99.