Закономірності формоутворення та методичні похибки профілювання у радіально-коловому методі нарізання глобоїдних черв’ячних коліс

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра технології машинобудування

Встановлено закономірності формоутворення та розроблено залежності для розрахунку методичних похибок нарізуваних профілів зубців в радіально-коловому способі виготовлення глобоїдних червячних коліс з радіальною подачею.

1. Патент України №73550: МПК7 B23P15/14: Благут Е.М. Спосіб нарізки зубчастих коліс синусоїдальної передачі Благута. Бюл. № 8, 2005 р. 2. Грицай І.Є., Литвиняк Я.М. Нарізання глобоїдальних черв’ячних коліс дисковим інструментом в умовах обкочування. Зб.: "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях". - Материалы девятой ежегодной Промышленной конференции. - 9–13 февраля 2009 г., п. Славск, Карпаты. Киев: ІНТТ. - 2009. – C. 97 - 99.