The Development of the Mathematical Model of the Fine Disperse Material Behavior Under Vibration in the Conical Hole of the Dispenser

1
Department of Robotics and Integrated Technologies of Mechanical Engineering, Lviv Polytechnic National University
2
National University “Lviv Politechnic” Department of Mechanics and Machine Building Automation

The mathematical model of the fine-disperse material behavior under vibration in the conical hole of the dispenser, based on the Navier-Stokes equations, is developing; the influence of the power factor on the movement of the product and the design parameters of the hole on the vibrating dosing process is investigating; the initial and boundary conditions, which uniquely determine the movement of the product in dispensing equipment, are provided.

1. Kache, G. Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg : Dissertation B, 2009. 2. Fedorenko I. Y. Vibriruemyi zernistyi sloi v selskokhaziaistvennoi tekhnologi: monografiia / I. Y. Fedorenko, D. N. Pirozhkov. — Bernaul: Izd-vo AHAU. — 2006. — 166s. 3. Fedorenko I. Y. Kriterii podobiia gidrodinamicheskikh modelei vibrokipiashchego sloia sypuchego materiala / I. Y. Fedorenko, D. N. Pirozhkov // Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. Barnaul, 2005. — № 1. — S. 105-108. 4. Sorokin S. A. Izmenenie effektivnoi viazkosti dispersnykh sypuchikh materialov pod. vozdeistviem vibratcii dozatora / S. A. Sorokin, A. A. Gnezdilov, K. A. Pekhterev // Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — Barnaul, 2006. — № 4. — S. 24-29. 5. Sholoviy Y. Modelyuvannya povedinky dribnodyspersnoho materialu pry yoho vytikanni iz konichnoyi lunky dozatora / Sholoviy Y., Maherus N. // Materialy III Mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh EMT-2013. — L’viv: Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky, 2013. — S. 42 — 46. 6. Zimon A. D. Autogeziia sypuchikh materialov / A. D. Zimon // Izd. M., «Khimiia», 1978. 287 s.