Volume 786, 2014

In this Number

(16 papers)
Jakiv Shakhbazov, V. Storoshchuk, I. Griner
Liliya Shevchuk, Ivan Aftanaziv, Orysia Strogan, P. Voloshkevych
Volodymyr Topilnytskyi, Zinoviy Stotsko, J. Kysyj, Dariia Rebot
Sergey Vyslouh, O. Voloshko, A. Rogovoy