Volume 786, 2014

In this Number

(16 papers)
Liliya Shevchuk, Ivan Aftanaziv, Orysia Strogan, P. Voloshkevych
Volodymyr Topilnytskyi, Zinoviy Stotsko, J. Kysyj, Dariia Rebot
Sergey Vyslouh, O. Voloshko, A. Rogovoy