Informative Ability of Magnetostatics Methods of Diagnosticating of the Tensely-deformed State (Nds) of Pipelines. Part of 1I.

1
Lviv Polytechnic National University

The questions of informative power of the magnetic-static diagnosing of tense-deformed state of pipe constructions are considered on size of а- coefficient of magnetic heterogeneity in relation to grounds of main tensions

1. http://www.digaz.ru/doklad; 2. Оценка напряженно-деформированного состояния линейной части магистральных трубопроводов Родионов Н.В., Суховерхов Ю.Н. (ЗАО «Дигаз»); 3. Наука и технологии // Транспортировка и хранение. Влияние усталостной повреждаемости на магнитные характеристики разнородных сварных соединений нефтегазовых трубопроводов. Кузьо И. Р., Наумкин Є. А., Пояркова Е. В.4. Білобородченко В.І. Інформаційна здатність магнітостатичних методів діагностування напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів. Частина 1. // Збірник наукових праць «Вісник» НУ «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — Львів, 2010. — № 679 (2010) С. 7-12. 5. Білобородченко В.І. Фізично-імовірнісні моделі напружено-деформованого стану магістра- льних трубопроводів за оцінкою магнітостатичними методами. / Білобородченко В.І. // Збірник тез 11-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-11) (Львів, 15-17 травня 2013р.). — Львів, 2013. — С. 176-177