web content

Моделювання процесів розподілення контенту в інтернет-журналах 110 Басюк Т. Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

Застосування маркетингових методів для аналізу життєвого циклу комерційного web-контенту

The article proposed to model the commercial Web content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of ecommerce and content management services function. The methods of solving these problems are proposed.

Інтелектуальна система управління контентом сайтів електронного бізнесу

Problem of constructing of intelligent systems content management for e-business sites considered in the article. Web-sites content management characteristics were analyzed. Methods and tools of problem solving were proposed.

Концепція створення веб-сайта Національного університету «Львівська політехніка»

Розглянуто концепцію створення та розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі.

In this paper we consider the main points of Lviv Polytechnic National University website development conception as the means of modern university positioning in the global information environment.