Моделювання процесів розподілення контенту в інтернет-журналах 110 Басюк Т. Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів

2012;
: pp. 110 - 119
Authors: 

В. Висоцька, М. Сороковський

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

The article proposed to model the commercial Web content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e- commerce and content management services function. The methods of solving these problems.

  1. Зміст методики «контент-аналіз» Т. Хорошилова // Прикладна лінгвістика. – Режим доступу:http://studentstpl.ucoz.ru/publ/teorija_vozdejstvija/metodika_kontent_an... i_kontent_analiz/12-1-0-116.
  2. Контент-аналіз як метод дослідження О.Т.Манаєв // Псі-фактор. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/content-analysis3.htm.