Editorial Board

Редакційно-видавнича рада Національного університету «Львівська політехніка»

 

Голова

Наталія ЧУХРАЙ   професор, д-р екон. наук, НУ «Львівська політехніка»

 

Відповідальний секретар

Ольга ЮРКІВ, НУ «Львівська політехніка»

 

Редакційна колегія Вісника НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»

 

Головний редактор

Ірина ФАРІОН   доцент, д.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

 

Заступник головного редактора

Ірина КОЧАН   професор, д.філол.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка

 

Відповідальний секретар

Микола ЗУБКОВ   м.н.с., НУ «Львівська політехніка»

 

Члени редколегії:

Надія АНДРЕЙЧУК   професор, д.філол.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка

Флорій БАЦЕВИЧ   професор, д.філол.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка

Геннадій ВОЗНЮК   доцент, к.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

Ігор ДУЦЯК   професор, д.філоc.н., НУ «Львівська політехніка»

Федір ЗАБЛОЦЬКИЙ   професор, д.т.н., НУ «Львівська політехніка»

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ   доцент, к.філол.н. 

Тетяна КОСМЕДА   професор (Україна), професор титулярний (Польща), д.філол.н., Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Олена КУЗНЕЦОВА   професор, д.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

Зоряна КУНЬЧ   доцент, к.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

Олена ЛЕВЧЕНКО   професор, д.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

Галина МАЦЮК   професор, д.філол.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка

Богдан РИЦАР   професор, д.т.н., НУ «Львівська політехніка

Олександра СЕРБЕНСЬКА   професор, д.філол.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка

 

Адреса редакційної колегії:

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, к. 237

Львів-13, 79013

тел.: (032) 2582256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua