Функціонування абревіатур в українській пожежно-технічній терміносистемі

2003;
: сс. 87–89
Автори: 
О. Кучеренко

Академія пожежної безпеки України, м. Харків

Стаття присвячена аналізу абревіації в українській пожежно-технічній терміносистемі. Абревіатурні утворення набувають специфічних ознак саме для досліджуваної термінології. Аналізований український термінологічний пожежно-технічний матеріал свідчить про активність та здебільшого непослідовність абревіаційних процесів.

 

The article deals with the analysis of the abbreviation processes in the Ukrainian fire-technological system of terms (terminology). Formation of the abbreviation acquires specific features for terminology investigation. The analysis of Ukrainian terminology indicates the activity and unstability of the abbreviation processes in the language.

Кучеренко О. Функціонування абревіатур в українській пожежно-технічній терміносистемі / О. Кучеренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 87–89.