Вісник № 538, 2005

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка».  2005.  № 538. – 120 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 2 від 11.10.2005)

 

Вісник видано завдяки фінансовій підтримці Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

(генеральний директор –  В. М. Друзюк)

 

In this Number

(22 papers)
Володимир Пілецький
сс. 25–32