Б. Г. Пустовітенко

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Київ-164, проспект Академіка Палладіна, 32

Фізик-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук, дійсний член Кримської Академії наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики Національної академії наук України НАНУ, лауреат премії Ради Міністрів АР Крим в області "Освіта та прикладні науки".

З 1994 р Б.Г.Пустовітенко є головою Кримської експертної ради з
оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів при Уряді АР Крим.

Основні напрямки наукових інтересів:
- дослідження просторово-часових властивостей сейсмічного процесу;
- розробка нових методів і методик кількісної оцінки параметрів сейсмічних хвиль і вогнищ землетрусів;
- фізичні процеси в осередках і вогнищевих зонах землетрусів;
- імовірнісна оцінка довготривалої сейсмічної небезпеки і сейсмічного ризику;
- розробка методик середньострокового прогнозу сильних землетрусів на основі енергетичних і просторово-часових і ієрархічних властивостей фонової сейсмічності.
Нові ррозробки в області оцінки сейсмічної небезпеки (карти загального сейсмічного районування території України з врізками детальних карт по Криму і Одеській області) склали основу нових державних нормативних документів з будівництва (ДБН.В.1.1.-12.2006); методика середньострокового прогнозу використовується в КЕС в складі комплексу методів для виявлення зон підготовки великих землетрусів.
За результатами досліджень опубліковано близько 250 наукових робіт в тому числі 10 монографій.
З 1984 р Б.Г.Пустовітенко є відповідальним редактором щорічника "Сейсмологічний бюлетень України".

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»