Процеси розривоутворення в вогнищах відчутних землетрусів Передкарпаття і Закарпаття

2013;
: pp. 295 - 297
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.295
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Наведено результати відновлення параметрів розривів у вогнищах відчутних землетрусів: Микулинецького (2002 р.), Кольчинського (2006 р.) та Берегівського (2006 р.). У вогнищевих зонах досліджених землетрусів процеси розривоутворення розвивалися вздовж активних глибинних розломів діагональної орієнтації. Лінійні розміри L і час „життя” вогнищ T в межах похибок визначення величин відповідали таким для даного енергетичного рівня за середніми довготривалим залежностям L(Кр) та T(L).

  1. Горбунова И.В., Бойчук А.Н., Доцев Н.И., Кальметьева З.А., Капитанова С.А., Кучай О.А., Михайлова Н.Н.,  Пустовитенко Б.Г.,  Сим­би-рева И.Г., Товмасян А.К. Интерпретация очаговых волн на записях землетрясений. – М.: Наука. – 1992. – 130 с.
  2. Горбунова И.В., Пустовитенко Б.Г. Новая методология изучения сложного сейсмического раз­рывообразования // Геофиз. журн. – 1997. – 19. № 3. – С. 42-47.
  3. Пронишин Р.С., Вербицкий С.Т., Стасюк А.Ф. Микулинецкое землетрясение 3 января 2002 года с MLH=3.7, Кр=10.8, I0=6 (Украина) // Землетрясения Северной Евразии в 2002 году. – Обнинск: ГС РАН, 2008. – С. 300-315.
  4. Пронишин Р.С., Вербицкий С.Т., Стасюк А.Ф., Вербицкий Ю.Т., Корниенко Е.Е. Рой Кольчинских землетрясений 2006 г. (Украина, Закарпатье) // Землетрясения Северной Евразии в 2006 году. – Обнинск: ГС РАН, 2012а – С. 301-307.
  5. Пронишин Р.С., Стасюк А.Ф., Вербицкий Ю.Т., Пустовитенко А.А., Корниенко Е.Е., Ярема И.И., Наривна М.М. Береговское-III землетрясение 15 ноября Кр=8.8, I0=4–5; Береговское-IV землетрясение 23 ноября 2006 г. с Кр=12.1, I0=6 (Украина, Закарпатье) // Землетрясения Се­вер­ной Евразии в 2006 году. – Обнинск: ГС РАН, 2012б. – С. 412-427.
  6. Пустовитенко Б.Г., Капитанова С.А. Новые характеристики очаговых параметров землетрясений Закарпатья // Сейсмологический бюллетень Украины за 1994 г.– Симферополь: ИГ НАНУ, КЭС, – 1996 г.– С. 62-67.
  7. Пустовитенко А.А., Пронишин Р.С. Механизм очага Береговского землетрясения 23 ноября 2006 г. // Геодинамiка. 2011. – № 2(11). – С. 260-262.
  8. Строение земной коры и верхней мантии по данным сейсмических исследований / Отв. ред. Соллогуб В.Б. – Киев: Наук. думка, 1977 – 310 с.