M. Романинець

Львівський державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»