Тетяна Бурахович

Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
Київ-164, проспект Академіка Палладіна, 32.

Бурахович Т.К. є фахівець у галузі досліджень глибинної будови літосфери різних геологічних регіонів України методами геоелектрики.

Основні напрями наукових досліджень: Розробка методики обробки та інтерпретації електромагнітних досліджень Землі; Побудова глибинних моделей розподілу електричного опору земної кори та верхньої мантії; Виявлення аномалій високої електропровідності у надрах Землі та тлумачення їх природи з метою пошуку родовищ корисних копалин; Вивчення і прогнозування сейсмічної небезпеки та інших небезпечних природних явищ.

В результаті експериментальних досліджень електромагнітними методами, інтерпретації, побудови геоелектричних 3D-моделей на території України в геологічних структурах різного віку від докембрійського Українського щита до Карпат - північно-східної гілки альпійської складеної геосинклінальної області Європи, виявлено аномальні ділянки підвищеної електропровідності в земній корі та верхній мантії. Їх природа різна і можливі причини утворення так само різні.

Обосновується та підсумовується нова стратегія пошуку корисних копалин, складовою частиною якої є геоелектричні дослідження, що дозволили виявити зв’язок аномалій підвищеної провідності з шовними зонами, зонами глибинних розломів, метасоматичним переутворенням порід, з металлогенічними районами, рудними вузлами та геохімічними аномаліями. Аномалії електропровідності є одним з головних факторів, що визначають проявлення геодинамічних процесів Землі, досліджено взаємозв’язок між аномаліями електропровідності у земній корі та верхній мантії та осередками сейсмічних подій, що відбулися на території України.

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»