Сучасні магнітотелуричні дослідження Українських Карпат

https://doi.org/10.23939/jgd2021.02.092
Надіслано: Жовтень 12, 2021
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Для дослідження глибинної будови південного заходу Українських Карпат, де розташована Карпатська аномалія електропровідності, в 2015 та 2020 роках проведені сучасні синхронні магнітотелуричні дослідження за  профілями: Мукачеве-Сколе, Середнє-Бориня та Карпатський в двадцяти трьох пунктах та отримано просторово-часову картину розподілу геомагнітних варіацій та електричного поля на поверхні Землі, за якою можна оцінити електропровідність та геоелектричну структуру регіону. Обробка експериментальних матеріалів проводилась за допомогою програмного комплексу PRC_MTMV, що забезпечує спільне перешкодозахищене оцінювання імпедансу за синхронними магнітотелуричними записами. Надійно отримані криві позірного питомого електричного опору (амплітудних значень та фаз імпедансу) від 10 до 10000 с. Спільний аналіз кривих позірного питомого електричного опору і фаз імпедансу та формальна інтерпретація кривих глибинного магнітотелуричного зондування з використанням трансформації Ніблетта вказує на наявність просторово-неоднорідного провідника як в земній корі, так і в верхній частині верхньої мантії. Ланцюг локальних електропровідних ділянок в земній корі збігається з осьовою частиною Карпатської аномалії електропровідності. Висока електропровідність верхньої мантії зафіксована в Українських Карпатах від Закарпатського прогину до Скибових покривів. Показано, що вона не є однорідним шаром, спостерігається загальне поглиблення верхньої кромки на північний схід від 40-60 км (Закарпатський прогин) до 90-100 км (Кросненського покриву). Різке поглиблення вздовж Поркулецького та Дуклянського покривів. Інформація про існування глибинного провідника та його параметри повинні стати основою для кількісної інтерпретації та побудови 3D глибинної геоелектричної моделі.

 1. Бердичевский М. Н., Дмитриев В. И. (2009). Модели и методы магнитотеллурики. Москва: Научный мир. 668с.
 2. Бурахович Т. К. (2004). Квазитрехмерная геоэлектрическая модель Карпатского региона. Геофиз. журн., 26(4), 63–74.
 3. Глушко В. В., Круглов С. С. (Ред.). (1986). Тектоническая карта Украинских Карпат масштаба 1:200000. Киев, Мингео Украинская УССР.
 4. Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В., Ковачикова С., Логвинов И. М., Тарасов В. Н., Усенко О. В. (2011). Украинские Карпаты (геофизика, глубинные процессы). Київ: Логос. 128 с.
 5. Муровська Г. В. (2019). Глибинна будова та альпійська геодинаміка Карпатського та Кримсько-Чорноморського регіонів України [Текст]: автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22. Муровська Ганна Валеріївна; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. Київ, 35 с.
 6. Рокитянский И. И., Ингеров А. И. (1999). Электромагнитные исследования Карпатской аномалии электропроводности. Геофиз. журнал, 21(4), 59–70.
 7. Третяк К. Р., Максимчук В. Ю., Кутас Р. І. та ін. (2015). Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 420 с.
 8. Acta Geodatica, Geophysica et Montanistica Hungarica. (1984). Akadeviai Kiado, Budapest, 19(1–2), 188.
 9. Adam, A., (Ed.). (1976). Geoelectric and Geothermal studies (East-Central Europe, Soviet Asia). KAPG Geophysical monography. Akadeviai Kiado, Budapest. 752.
 10. Kováčiková, S., Logvinov, I., Nazarevych, A., Nazarevych, L., Pek, J., Tarasov, V., & Kalenda, P. (2016). Seismic activity and deep conductivity structure of the Eastern Carpathians Stud. Studia Geophysica et Geodaetica, 60(2), 280–296. https://doi.org/10.1007/s11200-014-0942-y.
 11. Kováčiková, S., Logvinov, I., & Tarasov, V. (2019). The relation of the seismicity in the eastern part of the Ukramian Carpathian and the conductivity distribution in the Earth’s crust. Geologica Carpathica, 70(6), 483–493. https://doi.org/ 0.2478/geoca-2019-0028.
 12. Semenov, V. Yu., Кulik, S.N., Logviniv, I.М. (1996). Еstimation of the geological structure. Dopovidi NAN Ukrayiny, (12), 134–137.
 13. Varentsov, Iv. M. (2007). Array of simultaneous EM soundings: design, data processing and analysis. Electromagnetic sounding of the Earth’s interior. Methods in geochemistry and geophysics, (40), 259–273.
 14. Wiese, H. (1963). Geomagnetische Tiefentellurik. Teil III: Die geomagnetischen Variationen in Mittel- und Sudost-Eoropa als Indikator der Streichrichtund grossraumiger elektrischer Untergrundstrukturen. Geofisica pura et applicata, (56), 101–114.
 15. Zhdanov, M. S., Golubev, N. G., Varentsov, I. M., Abramova, L. M., Shneer, V. S., Berdichevsky, M. N., Zhdanova, O. N., Gordienko, V. V., Bilinsky, A. I., Kulik, S. N. (1986). 2D model fitting of a geomagnetic anomaly in the Soviet Carpathians. Annales Geophysicae, 4(3), 335–342.