В. В. Шевчук

Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вулиця Університетська, 1, Львів, Львівська область, 79000; Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13

Закінчив 1970 геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (нині Львівський національний університет імені Івана Франка). 1975 захистив кандидатську дисертацію «Тектоника и магматизм Пришилкинской подвижной зоны (Восточное Забайкалье)», 1994 – докторську дисертацію «Гранітоїди областей мезозойської орогенної активізації та механізми магматогенного структуроутворення (на прикладі Східного Забайкалля)» (1994). З 1970 працював на посадах інженера, старшого інженера та старшого наукового співробітника, доцента і професора кафедри загальної геології Львівського державного університету імені Івана Франка (тепер – Львівський національний університет імені Івана Франка), виконуючи держбюджетні та договірні роботи з геології та металогенії різних районів Східного Забайкалля. У 1980–1983 перебував на викладацькій роботі у Республіці Малі. Від 2001 – в Київському університеті: професор, завідувач кафедри загальної та історичної геології (2003–12), професор кафедри загальної та історичної геології (з 2012) геологічного факультету. Розробив нові навчальні курси: «Основи геології докембрію»; «Геодинаміка геосфери»; «Основи структурного аналізу»; «Теоретичні проблеми сучасної геології». Підготував 2 докторів і 2 кандидатів наук. Член експертної ради ВАК України, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Київському університеті. Сфера наукових зацікавлень: тектоніка та магматизм областей внутрішньо-плитного орогенезу, структурний аналіз кристалічних комплексів, проблеми гранітоутворення, математичне моделювання геологічних процесів та структур. Наукові праці: Автор 1 авторського свідоцтва і понад 170 публікацій, з них найважливіші: Пришилкинская зона Монголо-Охотского глубинного разлома: Монография. – 1975 (у співавт.); Восточно-Забайкальская древняя глыба и ее роль в развитии региональной структуры. – М., 1980; Математическая модель поля напряжений, вызванного тепловой аномалией в упругой бреде. – К., 1996; Геотектоніка: Навчальний посібник. – Л., 2000 (у співавт.); Тектонофізичні основи структурного аналізу: Навчальний посібник. – 2002 (у співавт.); Загальна геотектоніка з основами геодинаміки: Підручник. – 2005 (у співавт.); Геометричні основи геологічного картування: Навчальний посібник. – К., 2007; Основи структурного аналізу: Підручник. – К., 2013 (у співавт.). Нагороди, відзнаки: Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (2006), Подяка Президента України (2009), Медаль імені Л. І. Лутугіна «За заслуги в розвідці надр» (2010), звання «Почесний розвідник надр» (2011). Джерела: Шляхами успіху. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2006; http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=sh....

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»