Контакти

Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»

вул. Ст. Бандери,12, 79013, Україна

 

Головний редактор

проф. Адріан Наконечний
e-mail: adrnakon@gmail.com

 

Заступник редактора

проф. Ігор Бучма
e-mail: ibuchma1@gmail.com

 

Відповідальний секретар

проф. Зиновій Мичуда
e-mail: z_mychuda@ukr.net