Редакційна колегія

Головний редактор: 

Наконечний Адріан Йосифович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп‘ютеризованих систем автоматики, Національний університет «Львівська політехніка». 

 

Заступник головного редактора:

Бучма Ігор Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики.

 

Відповідальний секретар:

Мичуда Зиновій Романович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук професор, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики.

Члени редакційної колегії:

Дорожовець Михайло Миронович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.

Дудикевич Валерій Богданович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації.

Зайонц Мечислав, Краківський технологічний університет, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики та інформаційних технологій, Польща.

Івахів Орест Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приладів точної механіки.

Кінзнер Вітольд, Манітобський університет, доктор технічних наук, професор, професор факультету електротехніки та комп‘ютерної інженерії, Канада.

Кульчицкі Пьотр, Гірничо-металургійна академія, доктор технічних наук, професор, керівник відділу інформаційних технологій та системних досліджень, м. Краків, Польща.

Максимович Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій.

Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин.

Микийчук Микола Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, директор інституту комп‘ютерних технологій і автоматики.

Микитин Ігор Петрович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.

Мороз Леонід Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки інформаційних технологій.

Наконечний Маркіян Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп‘ютеризованих систем автоматики.

Петришин Любомир Богданович, Гірничо-металургійна академія, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління, м. Краків, Польща.

Самотий Володимир Васильович, Краківський технологічний університет, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та інформаційних технологій, Польща.

Скоропад Пилип Ізидорович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.

Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.

Хома Володимир Васильович, Опольська політехніка, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем управління та прийняття рішень, Польща.

Щесняк Збігнєв, Технологічний університет «Політехніка Сьвєнтокжиска», доктор технічних наук, професор, професор кафедри промислової електротехніки та автоматики, м. Кєльце, Польща.

Яцишин Святослав Петрович, Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.