Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі із змінною основою логарифмf. Вибір основи

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
4
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Досліджено залежність параметрів логарифмічних АЦП із змінною основою логарифмf від значення цієї основи. Подано способи вибору бажаного значення основи логарифмf для забезпечення потрібної точності та швидкодії ЛАЦП.

 1. Les convertisseurs logarithmiques pour les signaux a large plaqe de variations / Jean-Paul Andreotti// Electronique Industrielle. Paris. 1985, No. 96, November, pp. 65–72.
 2. Jongwoo Lee. A 2.5 mW 80 dB DR 36 dB SNDR 22 MS/s Logarithmic Pipeline ADC/ Jongwoo Lee, Joshua Kang, Sunghyun Park, Jae-sun Seo, Jens Anders, Jorge Guilherme, Michael P. Flynn// IEEE JOURNAL OF SOLID- STATE CIRCUITS, vol. 44, 2009, nr.10, pp. 2755–2765.
 3. Jongwoo Lee. A 64 Channel Programmable Closed-Loop Neurostimulator with 8 Channel Neural Amplifier and Logarithmic ADC/ Jongwoo Lee, Member, Hyo-Gyuem Rhew, Daryl R. Kipke and Michael P. Flynn // IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 45, No. 9, SEPTEMBER 2010, 1935–1945.
 4. Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Єлісєєва Г. С. Інтегральні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення. Огляд // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”, 2017, вип. 880, С. 31–39. 
 5. А.с.  547785  СССР.  Логарифмический   аналого-цифровой    преобразователь  /  В.  А.  Тесленко, В. Д. Циделко. Бюл.7, 1977.
 6. Мычуда З. Р., Дудыкевич В. Б. Способ определения логарифма: А. с. 819948 СССР. 1982, Б.И. 29.
 7. Мичуда З. Р. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі – АЦП майбутнього. Львів: Простір, 2002. 242 с.
 8. Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Єлісєєва Г. С. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі. Основа логарифму // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Автоматика,  вимірювання  та  керування”. 2018. № 907, С. 19–27.
 9. Мичуда З. Р., Католик Б. О. Інтерполяційні логарифмічні АЦП з накопиченням заряду // Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”, 2006, № 16, С. 145–155.
 10. Мичуда З. Р., Мичуда  Л. З., Католик Б. О. Інтерполюючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. 2002. №. 445, С. 160–166.
 11. Патент 43364 Україна. Спосіб логарифмічного аналого-цифрового перетворення / З. Р. Мичуда. 2001. Бюл. № 11.
 12. Мычуда З. Р., Яворский Н. В. Логарифмический аналого-цифровой преобразователь: А. с. 1501097 СССР. 1989, Б.И. 30.
 13. Zynowij Myczuda, Adam Szcześniak. Analiza logarytmicznego analogowo-cyfrowego przetwornika z sukcesywną aproksymacją z uwzglednieniem pasożytniczych pojemności// Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2017, T. 7, nr. 2, str. 110–114.