Випуск 1, Номер 1, 2019

У цьому номері

(12 статей)
Зиновій Мичуда, Леся Мичуда, Ганна Єлісєєва, Б. О. Юськів
cc 7 - 18
Ю. Є. Кинаш, О. О. Петрушинський, В. М. Мищишин
cc. 53 - 58
О. О. Іванюк, Г. І. Влах-Вигриновська, І. М. Ковела, В. М. Доманський
cc. 66 - 71
П. В. Мокренко, В. В. Партола
cc. 72 - 79
сс. 80 - 86