Теми конференції

  1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор
  2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
  3.  Керування технічними, технологічними, біотехнічними об’єктами
  4. Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами
  5. Інтелектуальне управління та обробка інформації
  6.  Мехатроніка та робототехніка
  7. Інформаційно-вимірювальні технології в автоматиці
  8. Підготовка кадрів з автоматизації та інформаційних технологій
  9. Інтернет речей та новітні технології