Загальна інформація

Робочі мови конференції:

  • українська;
  • російська;
  • англійська.

Матеріали конференції

Тези доповідей, що включені у програму конференції, будуть опубліковані до початку роботи конференції. За рішенням редколегії, відмічені в секціях доповіді, можуть бути опубліковані як статті у збірниках наукових праць Національного університету «Львівська політехніка»

З детальною інформацією про процедуру опублікування статей у збірнику і про вимоги, що пред'являються до статей, можна ознайомитися за посиланням.