Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури

2010;
: ст. 79 – 82
Authors: 

Харченко Є. В., Колесник К. К., Панчак Р. Т.

Є. В. Харченко1, К. К. Колесник2, Р. Т. Панчак2

Національний університет «Львівська політехніка»:

  1. кафедра опору матеріалів.
  2. кафедра систем автоматизованого проектування.

Пропонується нелінійна математична модель для дослідження стопорних режимів роботи помпового агрегата випробувального стенда. У модель входить рівняння руху елементів агрегата, а також рівняння електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконано числовим методом. Наведено результати числової реалізації побудованої моделі.

1. Вейц В.Л., Вербовой А.Ф., Кочура А.Е. Динамика управляемого електромеханического привода с асинхронными двигателями. – Киев: Вища школа, 1988. – 295 с. 2. Харченко Е.В. Динамические процессы буровых установок. – Львов: Свит, 1991. – 176 с. 3. Чабан В.Й. Методи нелінійної електротехніки. – Львів: Світ, 1990. – 168 с. 4. Kharchenko Y. Mathematical Modelling of Nonstationary Processes in Engine Aggregates of Mud Pumps. Diagnostyka. 2008. Nr 4(48). S. 61–65. 5. Kharchenko Y., Kolesnyk K. The mathematical modeling of electromechanical drive system with wormgear // Proceeding of the XIV Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems” CAD’2006. – Lviv: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – S. 77–79. 6. Kharchenko Y., Kolesnyk K., Kovalchuk R. Analysis of dynamic processes in the pump unit with pneumatic compensator // XVII Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems. CADMD’2009”, 9-10 October, 2009, Krasiczyn, Poland, Ukraine. – Р. 19–20.