Номер 685, 2010

У цьому номері

(31 статей)

Романюк А. Б., Романишин М. М.

ст. 20 – 29

Мотика І. І., Недоступ Л. А., Нестор Н. І.

ст. 55 – 59

Лобур М. В., Матвійків О. М., Дмитришин Б. Б., Файтас О. І.

ст. 109 – 114

Стех Ю. В., М. Е. Файсал Сардіх, Керницький А. Б., Домброва М. С.

ст. 131 – 134

Різник В. В., Скрибайло-Леськів Д. Ю., Ляхович О. В., Юрчак І. Ю.

ст. 147 – 151

Бікташева С. Р., Мороз Л. В., Стахів М. Ю.

ст. 152 – 155

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Процько Ігор Омелянович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

доцент, канд. техн. наук Процько І.О.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.

професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.

професор, канд. техн. наук Мотика І.І.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 30 від 23.02.2010р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.