Управління інтелектуальним роботом для виконання операцій в обмеженому просторі

2011;
: ст. 137 – 139
Автори: 
Мазур В., Каркульовський В., Мотика І.

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра систем автоматизованого проектування

Розглянуто кінематичні схеми спеціалізованих інтелектуальних роботів та математичні моделі для управління їх рухом.