Розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну в умовах віброекстрагування із рослинної сировини

Автори: 
Vladimir Zavialov, Viktor Bodrov, Taras Misyura, Nataliya Popova, Yuliya Zaporozhets and Vadim Dekanskiy

National University of Food Technologies, 68, Volodymyrska str., 01601 Kiev-33, Ukraine; pandus@i.ua

Представлено результати розроблення математичних моделей зовнішнього масообміну при вилучені цільових компонентів із рослинної сировини, а також математичних моделей для визначення мінімального часу досягнення рівноважного стану системи та поточної концентрації розчинної речовини, — для їх застосування при оптимізації роботи твердофазової екстракційної апаратури.

[1] Zavialov V., Lobok О., Popova N. and Bodrov V.: Nauchn. Trudy ONAKhT, 2008, 32, 88.
[2] Stabnikov В. and Loboda P.: Massoobmennye Processy Khim. Techn., Sb. Trudov. Khimiya, Leningrad 1965, 124.
[3] Zavialov V. and Popova N.: Pat. UA 25090, Publ. July 25, 2007.
[4] Zavialov V., Bodrov V. and Zaporozhets Y.: Pat. UA 27705, Publ. Nov. 12, 2007. 
[5] Zavialov V., Zaporozhets Y. and Lobok О.: Nauchn. Trudy ONAKhT, 2008, 32, 93.
[6] Stratienko О., Loboda P. and Lysyanskii V.: Izv. Vysch. Uchebn. Zaved., Ser. Pishch. Tekhnol., 1970, 5, 88.