МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ВІД ТРІЩИНИ ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ

https://doi.org/10.23939/cds2023.01.001
Надіслано: Серпень 28, 2023
Переглянуто: Вересень 28, 2023
Прийнято: Жовтень 10, 2023
1
Національний університет Львівська політехніка

Розв’язано динамічну задачу визначення хвильового поля переміщень на поверхні пружного півпростору, спричиненого розкриттям внутрішньої тріщини поперечного (радіального) зсуву. За допомогою методу крайових інтегральних рівнянь встановлено залежності амплітудно-частотних характеристик пружних коливань на поверхні твердого тіла від розмірів дефекту, глибини його залягання та відстані від епіцентру до точки спостереження.

1. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. “Acoustic emission. Fracture Detection in Structural Materials”, Springer Cham, 2022. XIII, 218 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11291-1

2. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. “Acoustic Emission: Methodology and Application”, Springer International Publishing, 2017. 283 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49350-3

3. Achenbach J. D. “Wave propagation in elastic solids”, Nord–Holland Publishing Company, 1973. 425 p.

4. Хай М. В., Станкевич В. З. “Фундаментальний розв’язок квазістатичної задачі для півпростору з плоскими розривами”, Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2002. № 3. С. 25–28.

5. Mykhas’kiv V. “Transient response of plane rigid inclusion to an incident wave in an elastic solid”, Wave Motion. 2005. Vol. 41. pp. 133–144. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2004.06.003

6. Skalsky V., Stankevych O., Serhiyenko O. “Wave displacement field at a half-space surface caused by an internal crack under twisting load”, Wave Motion. 2013, Vol. 50(2). pp. 326–333. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2012.09.001

7. Stankevych O., Skalsky V. “The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening”, Wave Motion. 2017. 72. P. 142–153. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2017.02.003

8. Хай М. В. “О сведении трехмерных динамических задач теории упругости для тела с трещиной к интегральным уравнениям”, Математические методы и физико-механические поля. 1980. Вып. 2. С. 63–69.

9. Mykhaskiv V. V “Opening-function simulation of three-dimensional nonstationary interaction of cracks in an elastic body”, International Applied Mechanics. 2001. Vol. 37(1). pp. 75–84.

10. Mykhaskiv V. V., Butrak I. O. “Three-dimensional dynamic problems for an elastic body containing shallow crack”, Materials Science. 2003. Vol. 39(1). pp. 69–78. https://doi.org/10.1023/A:1026178529740

11. Prudnikov A. P., Brychkov Yu. A., Marichev O. I. “Integral and Series. V. 3: More special functions”, New York-London: Gordon and Breach, 1989. – 800 p.