Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика

Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика». Входить до переліку фахових видань України Категорія Б, (Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 10.10.2022 № 894), в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук спеціальностей, зокрема 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, а також 123 Комп’ютерна інженерія.