Моделювання та дослідження активного ротаційного мікрозмішувача для мікрофлюїдних пристроїв

2021;
: cc. 55 - 60
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Lviv Polytechnic National University

У статті розроблено дизайн лаб-чипа для змішування речовин трьох типів та модель активного мікрозмішувача. Досліджено змішування часточок прирізних кутових швидкостях мікрозмішувача.

  1. H. Santana, J. L. Silva, Adriano G. P. da Silva, Alan C. Rodrigues, R.de L. Amaral, D. Noriler,
  2. O. Taranto Development of a New Micromixer “Elis” for Fluid Mixing and Organic Reactions in Millidevices Industrial & Engineering Chemistry Research  2021, 60, 25, 9216–9230
  3. Cai G. Z.; Xue L.; Zhang H. L.; Lin J. H. A Review on Micromixers. Micromachines 2017, 8, 274– 300. 10.3390/mi8090274
  4. Hessel V., H. Löwe, Schönfeld F. Micromixers— a review on passive and active mixing principles
  5. // Chem. Eng. Sci. 2005. V. 60. P. 2479-2501.
  6. Capretto L., Cheng W., Hill M., Zhang X. Micromixing Within Microfluidic Devices // Top. Curr. Chem. 2011. V. 304. P. 27-68, DOI: 10.1007/128_2011_150
  7. Абиев Р.Ш., Сироткин А.А. Микрореакторы со сталкивающимися струями: современное состояние и перспективы применения в химических технологиях (обзор) // Известия СПбГТИ (ТУ). 2020. №54, с.54-65