моделювання

Візуалізація освітленості ділянок території національного дендропарку «Софіївка» з використанням ГІС-технологій

Метою досліджень є обґрунтування необхідності застосування ГІС-технологій при дослідженні ступеню освітленості садово-паркових насаджень, різнобічна характеристика рельєфу території Національного дендропарку «Софіївка» НАН України шляхом проведення 3D-моделювання та створення на його основі цифрових моделей, пов’язаних з визначенням рівнів інсоляції окремих ділянок території «Софіївки» задля оптимального підбору місць посадки паркової рослинності залежно від потреб конкретних порід, проведення зонування території.

Моделювання та оптимізація в СhemСad процесу розділення нафтової суміші на реактивне та дизельне паливо

Наведено результати досліджень моделювання в універсальній моделюючій програмі ChemCad технологічної лінії виробництва реактивного та дизельного палив. Обґрунтовано вибір модуля розрахунку процесу ректифікації. Обґрунтований вибір моделі Grayson-Streed та Lee Kesler для розрахунку термодинамічної системи та фазової рівноваги даної багатокомпонентної суміші. Розроблена модель технологічного вузла перегонки нафтової суміші для виробництва реактивного і дизельного палив.

Power Skiving як сучасний спосіб нарізання зубчастих коліс та особливості його моделювання

Мета. Проаналізувати стан у галузі нової технології Power skiving, межі її раціонального використання, її переваги і недоліки, сформувати основні напрямки розвитку даного методу зубонарізання та оптимізації будови і геометрії його різального інструменту.

Прогнозування споживання палива різними видами транспорту з використанням машинного навчання

Транспорт є ключовим чинником, який впливає на викиди парникових газів. У зв’язку з цим, наведено проблеми та виклики, з якими зустрічається транспортна галузь. Розглянуто питання транспортної галузі, пов’язані з Європейською зеленою угодою. Обговорено, наскільки транспортна система є важливою для європейських компаній та глобальних ланцюгів постачання. Проаналізовано також питання, які мають вплив на суспільство з точки зору витрат коштів, зокрема викиди парникових газів та забруднення довкілля. У статті висвітлено матеріали управління транспортними процесами на підприємстві.

Modeling and simulation of machined surface layer microgeometry parameters

 The formation of the microtopography of the machined surface is one of the most critical factors in ensuring the effective operating properties of the product. These are indicators such as wear resistance, fatigue strength, provision of friction parameters of moving joints, etc. The most important reason for the formation of microroughness is vibration in the technological surface of the machine-tool-tool-tool-workpiece. This article is devoted to describing a new method of modelling the dynamic processes of machining.

Режими схеми живлення власних потреб під час пусків енергоблоків з додатковим робочим трансформатором

Ефективність функціонування енергоблоків потужних теплових і атомних елек- тростанцій великою мірою визначається надійністю систем живлення їхніх власних потреб. Основними вимогами до таких систем є підтримання необхідного рівня напруги на шинах розподільних устав власних потреб та зменшення часу вимушених перерв їх живлення. Забезпечення згаданих вимог українською енергетикою ускладнене тим, що більшість електростанцій експлуатується тривалий час, а їхнє устаткування суттєво зношене.

Моделювання та дослідження активного ротаційного мікрозмішувача для мікрофлюїдних пристроїв

У статті розроблено дизайн лаб-чипа для змішування речовин трьох типів та модель активного мікрозмішувача. Досліджено змішування часточок прирізних кутових швидкостях мікрозмішувача.

Research and simulation of the machining process of difficult-to-cut materials

Heat-resistant and high-alloy steels and alloys are difficult materials to machine. Optimizing the cutting parameters for such materials is a complex and multi-factorial technological process planning task. The paper describes the method of analysis of loading, thermodynamic and stress-strain state of a workpiece while cutting of typical representative of hard-to-cut materials (chromium-nickel alloy IN718) using finite element simulation. Influence of feed rate on cutting force and temperature in the zone of chip formation is given.

Моделювання режиму процесу і носіїв каталізатора fe-co-ce та оптимізація селективності легких олефінів при синтезі фішера-тропша

Досліджено вплив чинників (Red-GHSV, H2/CO, Оprat-GHSV) та різних носіїв нанокаталізатора Fe-Co-Ce на перебіг синтезу Фішера-Тропша. З метою одержання вищої селективності за олефінами при синтезі застосована статистична модель з методологією поверхневої реакції, яка вказує на взаєммний вплив чинників один на одного. Визначено умови, за яких оптимізуються три чинники з метою максимізації олефінів та мінімізації парафінів і метану.

Математичне моделювання і алгоритми керування електромеханічної системи з генератором на постійних магнітах і напівпровідниковим регулятором напруги

На основі математичних моделей структурних елементів розроблено імітаційні моделі для аналізу характеристик і перехідних процесів електромеханічних систем  побудованих на основі електричного генератора на постійних магнітах (ГПМ) змінної частоти обертання і напівпровідникового регулятора (НР) напруги, що виконаний за схемою трифазного автономного інвертора напруги.