Аналіз якості передачі сигналу мови вокодерною системою

Автори: 
Тимченко О.В., Кашем М.А.

Аналізується відношення сигнал-шум та кількість частотних піддіапазонів розбиття спектра сигналу мови вокодерної системи з метою отримання мінімаль- ної швидкості передачі сигналу.

1. Рашкевич Ю.М. Перетворення часового масштабу мовних сигналів. – Львів, 1997. 2. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. — М., 1989. 3. CCITT Volum V – Supplement №13.