Апаратно-орієнтована контекстна технологія стиску інтенсивних відеопотоків в реальному часі

Автори: 
Бєляєв С.М., Троценко В.В.

Розглянуто програмну модель апаратно-орієнтованої технології стиску монохромних растрових відеопотоків модифікованого варіанта відомого [1] алгоритму контекстно-базованої технології стиску з метою підвищення коефі- цієнта стиску і пристосування до швидкої апаратної реалізації (з інтенсивністю ~100 мегапікселів на секунду). Надано порівняння результатів стиску моно- хромних зображень з іншою контекстно-базованою технологією [2], яка претендує на проголошення стандартом JPEG-2000.

1. P. G. Howard, J. S. Vitter, “Fast and Efficient Lossless Image Compression,” IEEE Computer Society/NASA/CESDIS Data Compression Conference, Snowbird, Utah, March 30-- April 1, 1993, pages 351--360. 2. M. J. Weinberger, G. Seroussi, G. Sapiro, “LOCO-I: A Low Complexity, Context-Based, Lossless Image Compression Algorithm,” Hewlett-Packard Laboratories, Palo Alto, CA 94304. 3. Справочник по теории вероятностей и математической статистике / Под ред. В.С. Королюка, К., 1978.