Апаратно-орієнтовані процесори швидких ортогональних перетворень

Автори: 
Мельник А.О., Ахмад Аль-Кхатіб

Розглянуто алгоритм швидкого ортогонального перетворення (ШОП). Описуються переваги використання апаратно-орієнтованих процесорів для виконання ШОП і особливості різних архітектур цих процесорів. Конкре- тизується продуктивність цих процесорів в алгоритмах ШОП і галузі їхнього використання.

1. Мельник А.О., Тарасенко В.П. Cучасні ситуативно-методологічні аспекти створення спеціалізованих комп’ютерних систем. Наукові вісті. 1997. N1., с.18-21. 2. Rader C.M., Brenner N.M. A new principle for fast fourier transformation // IEEE trans. ASSP-24. -N3. - 1976. - p. 264-265. 3. Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригоно- метричних перетворень. Львів, 1997. 4. VT-5100 High Speed Vector / FFT Processing module. Valley Technologies. www. valeytech. com. 1998. 5. BDSP9124 Digital Signal Processor BUTTERFLY DSP. Sharp microelectronic Technology. www. sharpwa. com.1998. 6. Speefee. www. nova. stanford. edu. 7. М.-Т. sun, T.-C. Chtb and A.M. Gottlieb. VLSI implementation of 16×16 discrete cosine transform. IEEE trans. circuits syst., vol.36, pp.610-617, april 1989. 8. Мельник А.О. Спеціалізовані компютерні системи реального часу. Львів, 1996. 9. Мельник А.О. Процессоры обработки сигналов. ИППМ НАН Украины. Львов, 1989. 10. S.Y.Kung. VKSI Array processor. Englewood cliffs, NJ: Prenticehall, 1988.