Бібліотека функцій швидкого опрацювання даних рядкового типу

Автори: 
Почаєвець О.М.

Запропоновано швидку реалізацію стандартних функцій опрацювання даних рядкового типу, згрупованих в бібліотеку з метою їх використання в програмах, написаних мовою С.

1. ANSI C: ANSI Technical Committee X3J11, 1988. 2. Clipper Summer’87 Programmer’s Guide. 3. Грунд Ф. Программирование на языке ФОРТРАН IV, М., 1974. 4. Почаєвець О., Система автоматизованого розпаралелювання та виконання однопотокових послідовних програм / Вісн. ДУ “Львівська політехніка”.