Декомпозиційний алгоритм побудови мінімальних зв'язувальних дерев

Автори: 
Мельник Р.А., Масько Д.В.

Розглянуто декомпозиційний алгоритм побудови мінімального зв’язуючого дерева, що базується на методі побудови дерева оптимального згортання. Використано поняття нечіткого з’єднання між блоками (кластерами) та окремими точками на площині.

1. A.B.Kahng and G. G.Robins. A new class of iterative steiner tree heuristics with goood perfomance. IEEE Transactions on Computer-Aided Design, vol.11, No.7, pp.893-902, July 1992. 2. Мельник Р.А. Розбиття схем на основі методу оптимального згортання з нечіткими характеристиками вершин дерева // Вісн. ДУ “Львівська політехніка”. 1998, № 351, с.82-86.