Дослідження впливу перехідних процесів на точність функціонування ЦАП

Автори: 
Паньків Р.С., Хомич С.В.

Розглянуті особливості функціонування процесорних генераторів гармоніч- них сигналів. Описана методика врахування впливу перехідних процесів на виході цифро-аналогових перетворювачів з метою покращення якості формуван- ня вихідних сигналів заданної форми і одночасного значного зменшення кількості точок їх дискретизації.