Модель асоціативної машини та її застосування для задач мінімізації логічних функцій

Автори: 
Дунєць Б.Р., Почаєвець О.М.

Запропоновано модифiкацiю асоцiативної моделi, яка розширює можливостi та усуває недолiки вже iснуючих архiтектур. Наведенi фрагменти програм, які демонструють переваги запропонованої архітектури. Розглянутi питання практично реалiзованi за допомогою програми-симулятора, в середовищi якої працює алгоритм мiнiмiзацiї.

1. Фостер К. Ассоциативные параллельные процессоры. М., 1981. 2 Миллер Р. Теория переключательных схем. М., 1970.