Моделі неформальних алгоритмів

Автори: 
Черкаський М.В.

Розглядаються дві моделі неформальних алгоритмів - алфавітний оператор і блок-схема (система Ляпунова). Вказуються способи зменшення часової склад- ності алфавітних операторів та структурної складності блок-схеми алгоритмів.

Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. М., 1987, с.-286.