Паралельний алгоритм обчислення матриці коригування швидкого косинусного перетворення

Автори: 
Мельник А,О., Ерметов Ю.О.

Пропонується новий алгоритм обчислення матриці коригування швидкого косинусного перетворення. При паралельному обчисленні матриці коригування новий алгоритм характеризується значно меншою часовою затримкою порівняно з існуючим алгоритмом.

1. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Пер. с англ. А.Л. Зайцева, Э.Г. Назаренко, Н.Н. Тетекина; Под ред. Ю.Н. Александрова. - М., 1978. 2. Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. - Львів, 1997.