Побудова вхідного та вихідного шарів штучних нейронних мереж

Автори: 
Ткаченко Р.О., Юрчак Ю.І.

Розглядаються питання практичної побудови штучних нейронних мереж на основі моделі ФТФ, попередньої підготовки елементів навчальної множини.

1. Ткаченко Р.О. Модель нейронних мереж // Вісн. ДУ ”Львівська політехніка”, 1998, №349, с. 83-86.