Про декомпозиційні клони булевих функцій

Автори: 
Рицар Б.Є.

Розглядається теоретико-множинний критерій декомпоновності булевих функцій n змінних, що ґрунтується на запропонованому понятті так званого декомпозиційного клона. Показано, як шляхом простих процедур розв’язується проблема доозначення часткових булевих функцій. Формулюється теорема про роздільну декомпозицію булевих функцій n змінних.

1. Ashenhurst R.L. The decomposition of switching functions // Proc. Int. Symp. on the Theory of Switching, 1957 / Ann. of Comp. Lab. of Harvard University, Cambridge, Mass. – 1959. 29. P.74-116. 2. Curtis H.A. A new approach to the desing of switching circuits. N.J.:Princeton, Toronto. 1962. 3. Рицар Б.Є. Новий метод декомпозиції булових функцій // Відбір і обробка інформації. 1997. Вип. 11(87). С.32-36. 4. Рицар Б.Є. Декомпозиція булевих функцій методом q-розбиття // Управляющие системы и машины. 1999. №5. С.29-42. 5. Раков М.А.‚ Кметь А.Б.‚ Ланцов А.Л. и др. Специализированные многозначные анализаторы. – К.‚ 1977. С.24- 39. 6. Sasao T. Logic synthesis and optimization. Kluwer Academic Publishers. 1993. 7. Закревский А.Д. Логический синтез каскадных схем. – М.‚ 1981.