Процесор управління цифро-аналоговими та аналого-цифровими перетвореннями

Автори: 
Паньків Р.С.

Розглянуті особливості архітектури процесорних пристроїв, що містять вузли цифро–аналогового та аналого–цифрового перетворення, показані обме- ження та проблеми, що виникають при використанні для їх реалізації існуючих мікропроцесорів та мікро–ЕОМ. Запропонована концепція побудови і функціо- нування спеціалізованного процесора, що містить технічні засоби для апаратної і програмної підтримки цифро–аналогових та аналого–цифрових перетворювачів

1. Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства. Л., 1989. 2. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно–измерительной техники. К., 1976.