Засоби підвищення ефективності обробки нечітких даних

Автори: 
Березко Л.О., Ірисов О.Є.

Засоби обробки нечіткої, неповної та невизначеної інформації дають відчутні переваги в ситуаціях, коли вимагається отримати достатньо прийнятні результати, грунтуючись на нечітких вихідних даних. Впровадження цих засобів вимагає наявності в комп’ютерних системах відповідного апаратного та програмного забезпечення. Пропонується один з можливих варіантів реалізації підтримки нечіткої арифметики на RISC-процесорі.

1. Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике. М.,1990. 2. Борисов А.М., Крумбер О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примери использования. Рига, 1990. 3. Scott Ferson, I Alin Cooper, Dwayne R.I. Moore, Robert C. Lee. Beyond Point Estimates. Risk Assessment Using Interval, Fuzzy and Probabilistic Arithmetic. Society for Risc Analisys, Washington, DC, December1997. 4. Nguen H.T., Koshelev M., Kreinovich V., Kosheleva O. Computational Complexity and Feasibility of Fuzzy Data Procesing: Why Fuzzy Numbers, Wich Fuzzy Numbers, Wich Operations with Fuzzy Numbers. Technical Report UTEP-CS-97-28, November 1997. 5. David A. Patterson, John I. Mennesy. Computer Architecture. Aquantitative Approach. San-Francisco, California, 1996.