Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів

Автори: 
Голембо В.А., Гребеняк А.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Запропоновано метод навігації у колективі робототехнічних агентів, який задовольняє потреби колективу в глобальній, локальній та внутрішній навігації. Цей метод не використовує наявних навігаційних систем та може бути застосований для навігації по невідомій території.

1. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Моделі автономної поведінки вимірювальних агентів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2002. – № 463. – С. 19–27. 2. Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: монографія / під заг. ред. С.О. Субботіна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. — 375 с. 3. Бобровский С. Навигация мобильных роботов // PC Week/RE № 9 от 16.04.2004, С. 52; № 10 от 23.04.2004, с. 53; № 11 от 30.04.2004, с. 45. 4. Magdalena Dobrzanska, Pawel Dobrzanski. Navigation software of automated guided vehicle // Supplement to International Journal “Information technologies and knowledge”, Volume 3 / 2009. – 217 p. 5. Jonathan Dixon, Oliver Henlich. Mobile Robot Navigation (Final Report) // Imperial College, London, information systems engineering year 2:Surprise 1997 : http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal /vol4/jmd/ 6. Pub. No.: US 2006/161405 A1. Methods for locating targets and simmulating mine detection via a cognitive, swarm intelligence-based approach / Munirajan V.K. Pub. Date: 2006-07-20. 7. Pub. No.: US 2009/099768 A1. Methods and Apparatus for Swarm Navigation of Multiple Agents. / Bauer P.K., Scheutz M.. Pub. Date: 2009-04-16. 8. Pub. No.: WO0208843 A2. Method and apparatus for controlling the movement of a plurality of agents. / Howard M., Payton D.,Hof B., Lee C., Daily M.. Pub. Date: 2009-04-16. 9.Голембо В.А., Гребеняк А.В. Навігація в колективі автономних апаратів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2010. – № 688. – С. 77–83. 10. Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю. Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2003. – № 492. – С. 100–107. 11. Бочкарёв А.Ю., Голембо В.А. Самоорганизация коллектива мобильных измерительных агентов в задаче распределенных контактных измерений // Искусственный интеллект. – Донецк. – 2005. – № 3. – С. 723–731. 12. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Гребеняк А.В. Проблема організації узгоджених колек- тивних дій автономних мобільних підводних апаратів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2009. – № 650. – С. 168–173. 13. Восков Л.С., Комаров М.М. Позиционирования датчиков беспроводной сенсорной сети как способ энергосбережения // Датчики и системы. – 2012. – № 1. – С. 34–38. 14. Скворцов А.В. Обзор алгоритмов построения триангуляции Делоне // Вычислительные методы и программирование. – 2002. – Т.3. – С. 14–39.