Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку

2018;
: сс. 142 - 148
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто методи та підходи до побудови систем «розумного будинку». Оглянуто рівні інтелектуалізації сучасних будівель залежно від оснащення інженерними системами. Проаналізовано вимоги щодо систем «розумного будинку» та визначено основні очікування власників помешкань від впровадження таких систем, зокрема, енергозбереження, рівень комфорту та безпеки.

Досліджено основні технології та способи керування системами «розумного будинку». Для розроблення ефективної системи регулювання температурного режиму запропоновано підхід, що грунтується на математичному апараті нечіткої логіки. Розроблено архітектуру системи, визначено основні модулі та їхні функції. Реалізовано алгоритм для визначення комфортних температур для приміщення. Сформовано базові терм-множини, визначено лінгвістичні змінні та функції належності, складено таблицю нечітких правил. Розроблено методику об’єднання відсічених функцій та оцінювання нечітких правил за алгоритмом Мамдані. Ця методика дозволяє за допомогою оцінки внутрішньої і зовнішньої температури повітря з використанням правил нечіткої логіки визначити, як потрібно скорегувати температуру до комфортних значень.

 1. Системы “Умный дом” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vashdom.ru/articles/research_2.htm.
 2. Euronews. Новітні технології. Майбутнє – за голосовими технологіями [Електронний ресурс].
 3. Гололобов В. Н. “Умный дом” своими руками / В. Н. Гололобов. – Москва : НТ Пресс, 2007. – 416 с.
 4. Элсенпитер Р. Умный Дом строим сами / Роберт К. Элсенпитер, Тоби Дж. Велт. – М. : Кудиц – Образ, 2005. – 384 c.
 5. Волошин О. “Home Smart Home” журнал Компьютерра No 18 13.05.2008 / О. Волошин.
 6. Заборский Г. “Умный дом” и проблемы развития / Г. Заборский // Архитектура и строительство : No (206). – 2009.
 7. Mann W. The state of the science / Mann William C // Smart technology for aging, disability and independence. – John Wiley and Sons, 2005.
 8. “Розумний будинок” з інтелектуальною начинкою [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://alls.in.ua/12199-rozumnijj-budinok-z-intelektualnoyu-nachinkoyu.html.
 9. “Розумний будинок” – економія чи дорога іграшка [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sofit.com.ua/articles/rozumnij_budinok_ekonom_ya_chi_doroga_grashka
 10. Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Гірник М .А.: Інтелектуальна споруда – інтегрована інформаційна система [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dabi.gov.ua.
 11. «Побудова моделі оцінювання параметрів теплового комфорту на основі нечіткої логіки 2010./ Машевська М., Ткаченко П. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8270/1/141pdf.