Застосування кусково-лінійних функцій Ляпунова для дослідження стійкості цифрових фільтрів

2000;
: с. 3 - 6
Автори: 
Азаров І.В., Синицький Л.А.

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра радіотехніки

Для дослідження стійкості цифрових фільтрів з заокругленням до найближчого цілого запропоновано використання кусково-лінійніих функцій. Це дозволило знайти область асимптотичної стійкості в цілому в області коефіцієнтів.

  1. S. R. Parker. Limit-Cycle Oscillations in Digital Filters // IEEE Trans. on Circuit Theory, Nov. 1971.
  2. B. D. Green and L. E. Turner. New Limit Cycle Bounds for Digital Filters // IEEE Trans. on Circuits and System. 1988. №4.
  3. Барбашин Е.А. Введение в теорию устойчивости. М. 1967.